Späť na všetky články
14. februára 2023

HEINEKEN je v Hurbanove doma. Za 15 rokov podporil grantové projekty v regióne sumou takmer 400-tisíc eur

Bratislava 14. február – Najznámejšie pivovarnícke mesto na Slovensku sa rozvíja aj zásluhou komunity obyvateľov a dobrovoľníkov, ktorí vedia, čo im v Hurbanove chýba a čo by v ňom chceli a vedeli zlepšiť. Vďaka grantovému programu Tu sme doma môžu svoje nápady a projekty dotiahnuť do úspešného konca. A to vďaka dlhodobej spolupráci Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá za posledných 15 rokov podporila sumou takmer 400-tisíc eur spolu 152 projektov v regióne.

Trvalá udržateľnosť sa v hurbanovskom pivovare a sladovni často skloňuje pri ochrane životného prostredia, ale aj pri podpore miestnej komunity a pri rozvoji športu. Grantový program Tu sme doma ukážkovo prepája kľúčové hodnoty lídra na slovenskom pivnom trhu.  Obyvatelia prichádzajú s nápadmi ako zlepšiť kvalitu prostredia, v ktorom žijú. Vypracujú a predložia svoje projekty a HEINEKEN Slovensko im ich vďaka finančnej podpore pomáha zrealizovať. Študenti zachytávajú dažďovú vodu, obyvatelia sadia stromy a zeleň, likvidujú čierne skládky, upravujú ihriská a organizujú športové a kultúrne podujatia. Nezabúda sa ani na zdravie, seniorov, deti a vzdelávanie.

„Grantový program Tu sme doma je ukážkou skvelej spolupráce medzi spoločensky zodpovedným firemným darcom, samosprávou, ktorá dobre pozná potreby vo svojom meste a nadáciou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s  motiváciou občanov, aby sa zaujímali o miesto, kde žijú. Nie je len o jednoduchom rozdávaní financií, ale hlavne o budovaní vzťahov v komunite. Prostredníctvom dlhodobej realizácie tohto  grantového programu vznikla v meste Hurbanovo nová generácia filantropov a dobrovoľníkov so skvelými nápadmi a najmä chuťou meniť svet k lepšiemu,“ objasňuje Ľubica Lachká z Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN), ktorá grantový program koordinuje a dohliada na transparentný proces výberu a realizácie predkladaných projektov.

Cieľom projektu „Babičkina záhradka“ bolo vytvoriť ekologický priestor v areáli školského internátu SPŠ-stavebnej, ktorý slúži na aktívne a zmysluplné využitie voľného času ubytovaných žiakov. Foto: nkn.sk

Zodpovedne k ľuďom a planéte

„Sme nesmierne radi, že si náš grantový program našiel v Hurbanove svoje miesto a naštartoval rozvoj tunajšieho dobrovoľníctva. Jeho pridaná hodnota spočíva v tom, že žiadatelia na svojich projektoch aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti,“ deklaruje Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov a hovorkyňa HEINEKEN Slovensko. Dlhodobá a systematická podpora rozvojových projektov je odrazom stratégie udržateľnosti s názvom „Načapuj si lepší svet“, ktorú spoločnosť HEINEKEN realizuje celosvetovo.

Zelená výzva s názvom „Zodpovedne k ľuďom a planéte“ umožnila podporiť napríklad hurbanovských futbalistov, ktorí sa rozhodli separovať odpad. Učia to aj svojich fanúšikov.

Areál školského internátu SPŠ-stavebnej obohatila „Babičkina záhradka.“ Žiaci si svojpomocne vytvorili ekologický priestor s vyvýšenými bylinkovými záhonmi a lavičkami. Dobrovoľníci zorganizovali vďaka grantom aj množstvo aktivít na ochranu zdravia a podporu regionálnej kultúry.

V Hurbanove tak za posledné roky pribudli náučné chodníky, eko-učebňa, mobilné dopravné ihrisko, revitalizovali sa bocianie hniezda, založil sa stolnotenisový klub a mnohé projekty pomohli aj seniorom v regióne. Hurbanovčania môžu navštíviť napríklad zveľadenú „Záhradu nielen pre autistov“ pri zariadení sociálnych služieb, ktorá je otvorená aj pre verejnosť. Klienti zariadenia tak môžu získať viac kamarátov a ľahšie sa socializovať.

Cieľom projektu „Oddychujme pri vode a v prírode“ bola revitalizácia oddychovej zóny na bagrovisku v Bohatej. Foto: nkn.sk

Keď pomôcť komunite rovná sa pomôcť prostrediu

V Hurbanove platí v tomto smere priama úmera. „Záleží nám na ľuďoch a planéte. Pomáhame si navzájom, našej komunite a prostrediu, v ktorom žijeme. Sme presvedčení, že dariť sa nám bude len vtedy, ak sa bude dariť ľuďom u nás, okolo nás a aj planéte,“ dodáva hovorkyňa Helena Windisch. Zhrnuté a podčiarknuté: Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je v domovskom regióne vnímaná ako významný zamestnávateľ a vďaka grantovému programu Tu sme doma je v Hurbanove skutočne doma spolu so všetkými aktívnymi ľuďmi, ktorí na rozvoji mesta a ochrane životného prostredia dobrovoľne spolupracujú. Zoznam každoročne podporených projektov v celkovej hodnote takmer 400 000 eura ďalšie informácie nájdete na stránke NKN. Viac o udržateľných aktivitách spoločnosti HEINEKEN Slovensko nájdete tu.

Vďaka grantu „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo zabezpečilo AED – automatický externý defibrilátor pre potreby svojich 180 klientov.