Právne informácie

Heineken
Slovensko, a.s.

Novozámocká 2
94701 HURBANOVO
IČO: 36528391
DIČ: 2020151573
Reg: Okresný súd v Nitre, odd. Sa,
vl. č. 10074/N

Heineken Slovensko
Sladovne, a.s.

Novozámocká 2
94701 HURBANOVO
IČO: 36541991
DIČ: 2020153157
Reg: Okresný súd v Nitre, odd. Sa,
vl. č. 10163/N

Heineken Slovensko
Distribúcia, spol. s r.o.

Novozámocká 2
94701 HURBANOVO
IČO: 36523968
DIČ: 2020161616
Reg: Okresný súd v Nitre, odd. Sro,
vl. č. 10615/N