Stojíme za svojimi hodnotami

Vášeň pre kvalitu,
radosť zo života,
úcta k ľuďom a planéte

Na čom nám záleží

V spoločnosti HEINEKEN Slovensko je trvalá udržateľnosť prvoradou hodnotou a stojí v centre pozornosti všetkého, čo robíme. Je pre nás dôležité, aby sme naše podnikateľské aktivity realizovali vždy zodpovedne vo vzťahu k našim zamestnankyniam, zamestnancom, obchodným partnerom, životnému prostrediu a spoločnosti.

Globálna iniciatíva

Načapuj si
lepší svet

V rámci globálnej iniciatívy „Načapuj si lepší svet“, ktorá spája všetky naše značky, starostlivo dbáme na celý produkčný cyklus od zrnka jačmeňa až po pohár piva. Zameriavame sa na tri kľúčové oblastí s potenciálom najväčších pozitívnych zmien, ktoré odzrkadľujú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN:

  • Životné prostredie – cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite,
  • Sociálna udržateľnosť – cesta k inkluzívnej, spravodlivej a rovnej spoločnosti,
  • Zodpovedná konzumácia – cesta k rozumnej a neškodnej konzumácii alkoholu.

Mieru napĺňania stratégie „Načapuj si lepší svet“ každoročne vyhodnocujeme prostredníctvom správy o trvalej udržateľnosti „Správy vo fľaši“ smerom k našim akcionárom, obchodným partnerom a širokej verejnosti.

Grantový program

Tu sme doma

V meste Hurbanovo, kde sídli náš pivovar a sladovňa, realizujeme v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou grantový program Tu sme doma. Program aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba a čo by chceli zlepšiť. Rôznorodé projekty spájajú ľudí s podobnými záujmami a vytvárajú tak priestor na ďalšie budovanie dobrých vzťahov v miestnych komunitách. Viac o grantovom programe a aktuálnu grantovú výzvu nájdete tu.

Iniciatíva

Rozumne

Iniciatíva Rozumne sa zameriava na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu na Slovensku. Naším cieľom je, aby sa umiernená a zodpovedná konzumácia stala inšpiráciou pre všetkých. Využívame na to naše značky, prostredníctvom ktorých šírime medzi spotrebiteľmi myšlienky rozumného vychutnávania si našich produktov. Logo s odkazom www.rozumne.sk nájdete vyobrazené na všetkých obaloch alkoholických produktov a v komerčnej komunikácii. Ideme tak nad rámec zákona s cieľom presadzovať zodpovednú konzumáciu alkoholu zo strany nás, milovníkov piva, ktorí si ho vychutnávajú s mierou ako súčasť pozitívneho životného štýlu.

Zodpovedná konzumácia

Alkohol a zdravie

Pri konzumácii s mierou sa pivo a ďalšie alkoholické nápoje v našom portfóliu môžu stať súčasťou vyváženého životného štýlu. Sme hrdí pivovarníci, ktorí sa zaviazali podporiť zodpovednú konzumáciu a znižovať škodlivé pitie alkoholu. Sme presvedčení, že je dôležité, aby boli spotrebitelia dobre informovaní o alkohole, o našich produktoch a tom, ako si ich môžu vychutnať zodpovedným spôsobom. Vždy to zdôrazňujeme na našich obaloch, v našich reklamách a propagačných akciách a prostredníctvom našich partnerstiev. Ponúkame širokú škálu nápojov s rôznym obsahom alkoholu (Alcohol by Volume = ABV) vrátane stále väčšieho množstva nealkoholických nápojov a nápojov s nízkym obsahom alkoholu.

Konzumácia alkoholu je osobná voľba. Osobné riziká a výhody by ste si mali zvážiť ešte pred konzumáciou alkoholu. Niektoré dôkazy ukazujú, že existuje prepojenie medzi konzumáciou alkoholu a určitými zdravotnými problémami. Na každého človeka má alkohol iný vplyv. U niektorých ľudí môže aj mierna konzumácia alkoholu vyvolať niektoré zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka a určité typy rakoviny. Ak máte ďalšie otázky alebo obavy, kontaktujte svojho lekára.

Nadmerná konzumácia alkoholu môže mať nebezpečné dlhotrvajúce následky, ako je fyzická závislosť na alkohole, a je potrebné sa jej vyhýbať. Niektoré osoby by vôbec nemali konzumovať alkohol. Napríklad osoby, ktoré nedosiahli zákonom určený vek na konzumáciu alkoholu, tehotné ženy, šoféri, obslužný personál strojov alebo osoby, ktoré nie sú schopné svoju konzumáciu kontrolovať.

V mnohých krajinách zverejňuje vláda odporúčania týkajúce sa konzumácie alkoholu pre spotrebiteľov ako referenciu. Obsiahlym zdrojom informácií sú aj úrady verejného zdravotníctva.