Stojíme za svojimi hodnotami

Vášeň pre kvalitu,
radosť zo života,
úcta k ľuďom a planéte

Na čom nám záleží

V spoločnosti HEINEKEN Slovensko je trvalá udržateľnosť prvoradou hodnotou a stojí v centre pozornosti všetkého, čo robíme. Je pre nás dôležité, aby sme naše podnikateľské aktivity realizovali vždy zodpovedne vo vzťahu k našim zamestnankyniam, zamestnancom, obchodným partnerom, životnému prostrediu a spoločnosti.

Globálna iniciatíva

Načapuj si
lepší svet

V rámci globálnej iniciatívy „Načapuj si lepší svet“, ktorá spája všetky naše značky, starostlivo dbáme na celý produkčný cyklus od zrnka jačmeňa až po pohár piva. Zameriavame sa na tri kľúčové oblastí s potenciálom najväčších pozitívnych zmien, ktoré odzrkadľujú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN:

  • Životné prostredie – cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite,
  • Sociálna udržateľnosť – cesta k inkluzívnej, spravodlivej a rovnej spoločnosti,
  • Zodpovedná konzumácia – cesta k rozumnej a neškodnej konzumácii alkoholu.

Mieru napĺňania stratégie „Načapuj si lepší svet“ každoročne vyhodnocujeme prostredníctvom správy o trvalej udržateľnosti „Správy vo fľaši“ smerom k našim akcionárom, obchodným partnerom a širokej verejnosti.

Iniciatíva

Rozumne

Iniciatíva Rozumne sa zameriava na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu na Slovensku. Naším cieľom je, aby sa umiernená a zodpovedná konzumácia stala inšpiráciou pre všetkých. Využívame na to naše značky, prostredníctvom ktorých šírime medzi spotrebiteľmi myšlienky rozumného vychutnávania si našich produktov. Logo s odkazom www.rozumne.sk nájdete vyobrazené na všetkých obaloch alkoholických produktov a v komerčnej komunikácii. Ideme tak nad rámec zákona s cieľom presadzovať zodpovednú konzumáciu alkoholu zo strany nás, milovníkov piva, ktorí si ho vychutnávajú s mierou ako súčasť pozitívneho životného štýlu.

Grantový program

Tu sme doma

V meste Hurbanovo, kde sídli náš pivovar a sladovňa, realizujeme v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou grantový program Tu sme doma. Program aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba a čo by chceli zlepšiť. Rôznorodé projekty spájajú ľudí s podobnými záujmami a vytvárajú tak priestor na ďalšie budovanie dobrých vzťahov v miestnych komunitách. Viac o grantovom programe a aktuálnu grantovú výzvu nájdete tu.

Vzdelávací program

Srdce pomoci

Projekt Srdce pomoci vznikol v srdciach Hurbanovčaniek a Hurbanovčanov s cieľom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Prostredníctvom zberu plastových vrchnákov pomáhame vybraným jednotlivcom a organizáciám hneď niekoľkokrát.

  1. Zberom vrchnákov prispievame k zlepšeniu životného prostredia.
  2. Následne vrchnáky odvezieme do zberného dvora, kde ich vymeníme za finančnú hotovosť.
  3. HEINEKEN Slovensko finančnú hotovosť navýši a venuje ju ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú.

Veríme, že Srdcia pomoci si postupne nájdu miesto v každom kúte Slovenska a spoločne tak pomôžeme zmeniť osudy viacerých z nás.