Na čom nám záleží

Vytvárame
skutočné spojenia
medzi ľuďmi.

Veríme, že veľké chvíle spoločných zážitkov sú v živote tie najdôležitejšie. Naši konzumenti nás inšpirujú, aby sme varili to najlepšie pivo a aby sme túto vášeň vkladali do všetkých našich značiek, produktov a aktivít. Sme mimoriadne hrdí na našu rodinnú históriu a holandské dedičstvo. Z nich vychádza náš podnikateľský duch, ktorý nás zaviedol do všetkých kútov sveta. Sme silní v budovaní značiek.

Značka Heineken® nás definuje a zjednocuje, zatiaľ čo množstvo našich ďalších lokálnych, regionálnych aj globálnych značiek robí naše portfólio rôznorodé a jedinečné. Srdcom našej spoločnosti sú ľudia. Našou silou je dôvera, rozmanitosť a pokrok. Stojíme za svojimi hodnotami: vášeň pre kvalitu, radosť zo života, rešpekt k ľuďom a k planéte. Aktívne nabádame k zodpovednej konzumácii našich produktov. Máme záväzok voči spoločnosti a usilujeme sa neustále znižovať dosahy našej činnosti na našu planétu. S našimi zákazníkmi a partnermi pracujeme na tom, aby sme rástli spoločne a naše úspechy dosahovali čestne a spravodlivo. A sme presvedčení, že len ak zostaneme verní svojim záväzkom, dokážeme vytvárať hodnoty pre našich akcionárov.

Pracujeme v súlade s prírodou a vážime si zdroje, ktoré nám ponúka.

Naša vízia

Vášeň pre kvalitu, radosť
zo života, rešpekt k ľuďom a planéte.
My sme HEINEKEN Slovensko.

Spoznajte manažment spoločnosti HEINEKEN Slovensko

Luis
Prata

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Martin
Pozsgay

člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Miroslav Horecký

člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Gijs
van der Loo

člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Robert
Kubička

člen predstavenstva a marketingový riaditeľ

Andrea Kožuchová

členka predstavenstva a riaditeľka pre ľudské zdroje

Naša sladovňa

Najväčšia sladovňa
v stredoeurópskom regióne

Hurbanovská sladovňa je najväčšou sladovňou v stredoeurópskom regióne a treťou najväčšou prevádzkou v skupine HEINEKEN s ročnou kapacitou výroby 141 tisíc ton sladu. Jej história sa začala písať v roku 1967. Dnes je sladovňa v Hurbanove stabilným obchodným partnerom slovenských farmárov, keďže práve kvalitný sladovnícky jačmeň je pre výrobu sladu a následne piva kľúčový.

Vedeli ste že: