Späť na všetky články
4. novembra 2022

HEINEKEN Slovensko „čapuje“ lepší svet: podporuje udržateľnosť v celom výrobnom procese aj zodpovedný prístup k alkoholu

Bratislava 13. októbra – Spoločnosť HEINEKEN Slovensko dlhodobo dbá, aby jej podnikanie malo pozitívny dopad na životné prostredie, sociálnu udržateľnosť aj šírenie povedomia o zodpovednom prístupe k alkoholu. Práve tieto tri piliere sú základom jej iniciatívy Načapuj si lepší svet.

HEINEKEN Slovensko každoročne plní niekoľko dôležitých cieľov a záväzkov prostredníctvom iniciatívy Načapuj si lepší svet. Stará sa nielen o podporu udržateľnosti, ale aj rozvoj komunít či šírenie povedomia o zodpovednom prístupe k alkoholu. Práve tieto tri oblasti sa stali minulý rok kľúčovými pre jej podnikanie:

1. Životné prostredie – cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite

2. Sociálna udržateľnosť – cesta k inkluzívnej, spravodlivej a rovnej spoločnosti 

3.Zodpovedná konzumácia alkoholu – cesta k rozumnej a neškodnej konzumácii alkoholu

„Ako líder na slovenskom trhu si uvedomujeme, že potrebujeme ísť príkladom a to tak, aby naše činy boli rozhodne viditeľné. V rámci iniciatívy Načapuj si lepší svet sme zásadné ciele premenili na reálne výsledky. Radi by sme vyzdvihli naše aktivity smerujúce k udržateľnému poľnohospodárstvu a postupnému znižovaniu uhlíkovej stopy. Nemenej dôležitú úlohu má podpora komunít a filantropických projektov, vďaka ktorým môžeme prispieť k pozitívnej zmene v našom okolí či v širšej spoločnosti,“ uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Životné prostredie: maximalizovanie cirkulárnej ekonomiky, podpora lokálnych dodávateľov aj šetrenie vody

V rámci enviromentálnych záväzkov sa podarilo HEINEKEN Slovensko dosiahnuť niekoľko míľnikov. Výraznou mierou prispel k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva, a to najmä vďaka spolupráci s lokálnymi dodávateľmi. Týmto krokom podporuje domácu výrobu a zároveň výrazne znižuje uhlíkovú stopu. V roku 2021 dokázala sladovňa v Hurbanove nakúpiť 51 % zo 136 300 ton ročnej potreby sladovníckeho jačmeň z trvalo udržateľných zdrojov. V porovnaní s rokom 2020 je to o 15 % viac. 100 % chmeľu, ktorý HEINEKEN Slovensko v roku 2021 nakúpil a použil na výrobu piva, už pochádzal z udržateľných zdrojov. 

Líder na slovenskom pivnom trhu podobne pristupuje aj k ochrane vody, ktorá je nenahraditeľnou zložkou pri výrobe piva. Hurbanovský pivovar patrí medzi celosvetovú špičku v znižovaní objemu vody, ktorú minie na výrobu piva. Minulý rok spotreba vody klesla o 6,67 % oproti roku 2020, a to na úroveň 3,08 hektolitra vody na jeden hektoliter vyrobeného piva. V roku2020 to bolo ešte 3,3 hl. Cieľom je však znížiť túto hodnotu o ďalších 5,84 % oproti roku 2021, na úroveň 2,9 hektolitra vody.

K väčšej ochrane životného prostredia prispieva i recyklácia výrobného odpadu. Do roku 2025 chce HEINEKEN Slovensko naplniť prísľub, že žiaden odpad z výroby nebude vyvážaný na skládku. Minulý rok v pivovare Hurbanovo recyklovali až 99,8 % výrobného odpadu, kým v roku 2020 to bolo 99,6 %.

Nemenej významnou súčasťou v oblasti environmentálnych záväzkov je aj deplastifikácia pri balení produktov. Tá sa týka primárnych plastov (obalov nápoja) aj sekundárnych (plasty vo výrobe). V minulom roku sa v HEINEKEN Slovensko podarilo znížiť hrúbku fólie o 11 % pre PET fľaše. Pri značkách Kelt a Corgoň zase došlo k zmene z tlačenej na šetrnejšiu priehľadnú zmršťovaciu fóliu. Okrem toho v roku 2021 spoločnosť predala 99,945 kg starých rozdrvených prepraviek na nové spracovanie.

100 % odpadovej vody v pivovare Hurbanovo dlhodobo smeruje do vlastnej čističky odpadových vôd. Jej súčasťou je aj bioplynová stanica, ktorá zachytáva bioplyn a následne ho využíva na výrobu zelenej elektrickej energie.

Sociálna udržateľnosť: zvyšovanie podielu žien vo vedení a podpora komunity

Medzi kľúčové ciele slovenského HEINEKENu v Sociálnej udržateľnosti patrí zvyšovanie počtu žien vo vedúcich pozíciách. V roku 2021 dosiahol úroveň 14 %. Do roku 2025 sa spoločnosť zaviazala vyvážiť pomer žien a mužov v manažmente nad úroveň 30 % žien. Na pozíciách v strednom manažmente aktuálne pôsobí 44 % žien.

V rámci sociálneho piliera sa HEINEKEN Slovensko výrazne angažuje aj v komunitných a verejnoprospešných aktivitách. Celková suma prostriedkov, ktoré investoval v roku 2021 do podpory komunity, bola vo výške 135 757 Eur. Grantový program TU SME DOMA, ktorý zastrešuje Nitrianska komunitná nadácia, v spolupráci s mestom Hurbanovo a samosprávou, zrealizoval granty na pomoc v boji s pandémiou, ako aj na podporu zelených tém. V priebehu roka zároveň realizuje niekoľko CSR aktivít, napríklad zbierku šatstva či pravidelne sa zapája do najväčšieho firemného dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto.    

Zodpovedná konzumácia alkoholu: edukácia spoločnosti aj rozširovanie portfólia 0,0%

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa, v neposlednom rade, dlhodobo venuje téme zodpovednej konzumácie alkoholu v rámci programu Rozumne.sk. Minulý rok preto pokračovala v mediálnej kampani s cieľom osloviť s témou čo najširšiu skupinu rodičov i pedagógov, ako aj šíriť osvetu o zodpovednom prístupe v rámci celej spoločnosti. Zároveň ročne investuje 10 % z mediálneho rozpočtu značky Heineken® na podporu kampane o zodpovednej konzumácii alkoholu, pričom v roku 2021 navýšila túto investíciu o 5 % na 15 %.

V rámci zodpovedného prístupu aj naďalej rozširuje svoju ponuku pív a radlerov so zníženým alebo nulovým obsahom alkoholu. V roku 2021 uviedla na trh päť noviniek s nulovým obsahom alkoholu, z toho tri boli radlery: Zlatý Bažant 0,0% Extra Horké, Heineken® 0.0%, Zlatý Bažant Radler 0,0% Extra Svieži Grapefruit, Zlatý Bažant Radler 0,0% Extra Svieži Citrón, Zlatý Bažant Radler 0,0% Svieži Brusnica & Ríbezľa.

Ďalším dôležitým krokom bolo, že v roku 2021 úplne vyradila zo svojho portfólia všetky alkoholické radlery a v ponuke sú už len produkty úplne bez alkoholu.