Späť na všetky články
20. júna 2024

Pivovar v Hurbanove odľahčí dopravu v meste.

Hurbanovo, 18. júna 2024 – Hurbanovský pivovar, jeden z najvýznamnejších slovenských producentov piva, a jeho sladovňa, najväčšia v strednej Európe, urobili ďalší dôležitý krok k zlepšeniu kvality života obyvateľov Hurbanova a k ochrane životného prostredia. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko, pod ktorú pivovar a sladovňa patria, investovala do dvoch rozsiahlych projektov, ktoré prinesú hmatateľné benefity pre región.

Nové parkovisko pre kamióny

Z pivovaru a sladovne denne odchádzajú a prichádzajú desiatky kamiónov, čo predstavovalo značnú dopravnú výzvu. Parkovanie kamiónov na hlavnej ceste v okolí pivovaru viedlo často k dopravným komplikáciám a ohrozovalo bezpečnosť chodcov a cyklistov. V snahe zlepšiť túto situáciu HEINEKEN Slovensko investoval do vybudovania nového vjazdu do areálu s veľkokapacitným parkoviskom. Na ploche zadného dvora s rozlohou 8000 m2 vzniklo parkovisko pre 30 kamiónov, čím sa eliminovali problémy s parkovaním na verejných cestách. Upravený dvor, ktorý bol dlhodobo zanedbaný s rozpadávajúcimi sa budovami, zároveň zlepšil vizuálny dojem okolia železničnej stanice susediacej s areálom.

Demolácia starej sladovne

Ďalším významným projektom bola demolácia starej sladovne, ktorá bola postavená v roku 1962 a už nevyhovovala moderným požiadavkám na efektivitu a produktivitu. Demolácia sa začala 1. septembra 2022 a bola oficiálne ukončená kolaudáciou podopretia transportného mosta 13. mája 2024. Na tomto náročnom projekte sa odpracovalo viac ako 100 000 pracovných hodín a bolo zapojených 200 ľudí (vrátane dodávateľov). Vydalo sa 119 pracovných povolení, zorganizovalo sa 400 denných pracovných stretnutí a 75 týždenných bezpečnostných a koordinačných meetingov. Vyprodukovalo sa 33 000 ton stavebnej sute, ktorá sa využila pri výstavbe nového parkoviska a viac ako 2500 ton železného šrotu, ktoré sa odpredalo na znovuspracovanie.

Priorita: Bezpečnosť a zodpovednosť

„Pre potreby demolačných prác sme plánovane odstavili výrobu v sladovni iba na 10 dní! Sme hrdí na to, že sa počas celého obdobia nestal žiaden pracovný úraz a bezpečnosť vykonávania prác a bezpečnosť všetkých ľudí bola vždy na prvom mieste! Rád by som úprimne z celého srdca poďakoval všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na realizácii tohto úžasného a náročného projektu a za ich profesionálny a zodpovedný prístup,“ hovorí Tomáš Ševčík, manažér Heineken Slovensko Sladovne.

„Vybudovanie nového parkoviska je pre mesto Hurbanovo a jeho obyvateľov významným krokom k odľahčeniu dopravy a zlepšenia dopravnej situácie a bezpečnosti v meste. Rovnako sme veľmi hrdí aj na to, že máme v meste sladovňu, ktorá je nielen najväčšia v strednej Európe, ale spĺňa aj najmodernejšie kritériá zodpovedného podnikania,“ uvádza primátor mesta Hurbanovo, Peter Závodský.

Načapuj si lepší svet

Hurbanovský pivovar a sladovňa si aj vďaka týmto významným projektom posilnili svoje záväzky voči miestnej komunite a k ochrane zdravia a bezpečnosti miestnych obyvateľov. Je to ďalší krok v napĺňaní stratégie Načapuj si lepší svet, ktorá má za cieľ udržateľný rozvoj spoločnosti od zrnka jačmeňa až po pohár piva.