Späť na všetky články
22. apríla 2021

Spoločnosť HEINEKEN sa celosvetovo zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2040

Bratislava, 22. apríla – Spoločnosť HEINEKEN sa v rámci svojej globálnej stratégie zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. Výrazné zníženie emisií je súčasťou jej celkového snaženia k zachovaniu modrej planéty pre ďalšie generácie. Znižovanie CO2 je pritom len jedným z mnohých krokov, ktoré spoločnosť v  krajinách svojho pôsobenia, vrátane Slovenska, podniká. Využívanie surovín z trvalo udržateľných zdrojov, ochrana zdrojov vody či znižovanie plastov na obaloch, alebo investícia do verejnoprospešných aktivít, celkovo vo výške 178 000 € – to všetko sa spoločnosti HEINEKEN Slovensko podarilo v minulom roku vďaka iniciatíve „Načapujme si lepší svet“, v rámci ktorej sa dlhodobo angažuje v téme trvalej udržateľnosti a podpore komunít.

HEINEKEN Slovensko sa spolu so svojím hurbanovským pivovarom a sladovňou dlhodobo zameriava na výrobu piva s ohľadom na trvalú udržateľnosť, ako aj podporu rôznych komunít a šírenie osvety v rámci zodpovednej konzumácie alkoholu. V uplynulom roku sa mu opäť podarilo splniť svoje stanovené ciele a  prispieť tak nemalou mierou k zelenším zajtrajškom.

Ako líder na slovenskom pivnom trhu si uvedomujeme svoju zodpovednosť nielen voči životnému prostrediu. Chceme ísť príkladom a byť inšpiráciou pre mnohých ďalších jednotlivcov i spoločnosti. Ukotvovať udržateľné podnikanie ako štandard v podnikaní na Slovensku. Sme nesmierne radi, že sa nám v rámci našej iniciatívy s názvom Načapujme si lepší svet darí napĺňať stanovené ciele a prinášať udržateľné riešenia i pomoc komunitám a obchodným partnerom v každodennom živote,“ informuje Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Znižovanie plastu a recyklácia

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko a jej hurbanovský pivovar sa minulý rok sústredili v nemalej miere na elimináciu vzniku odpadu a jeho recykláciu. Konkrétne, v pivovare recyklovali 99,6 % vyrobeného odpadu. Navyše, významným krokom spoločnosti HEINEKEN Slovensko v  roku 2020 bolo skrátenie krku na PET fľašiach, čím spoločnosť ušetrila ročne 100 ton plastu. Ďalším krokom je i nákup 100 % zelených chladničiek, ktoré spĺňajú najprísnejšie environmentálne štandardy.

Podpora udržateľného pestovania jačmeňa

HEINEKEN Slovensko už dlhodobo upriamuje svoju pozornosť smerom k podpore lokálnych farmárov a udržateľnému hospodárstvu. V roku 2020 tak spoločnosť navýšila kúpu udržateľného jačmeňa. Zároveň, až 80,4 % sladovníckeho jačmeňa nakúpila od lokálnych farmárov. 100 % dodávateľov pritom podpísalo Dodávateľský kódex, ktorým sa zaviazali k dodržiavaniu vysokých štandardov v oblasti obchodného správania, dodržiavania ľudských práv a k úcte k životnému prostrediu.

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Do verejnoprospešných aktivít investoval pivný líder na slovenskom trhu minulý rok spolu 178 000 €. Veľká časť podpory pritom smerovala na pomoc mimoriadne zasiahnutému segmentu HORECA, ako aj do ďalších aktivít, spojených s pandémiou a jej následkami. Napríklad, za podporu kultúry sa zasadzovalavlajková loď spoločnosti HEINEKEN Slovensko – značkaZlatý Bažant, ktorá sa stala v náročných časoch generálnym partnerom originálneho online festivalu Plody doby. Nemalá časť financií bola venovaná i podpore miestnej hurbanovskej komunity v rámci grantového programu TU SME DOMA.

Téma zodpovedného pitia

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa, v neposlednom rade, dlhodobo venuje téme zodpovednej konzumácie alkoholu v rámci programu Rozumne.sk. Práve ten minulý rok podporila aj masívnejšou kampaňou s cieľom osloviť s pálčivou témou čo možno najširšiu skupinu rodičov i pedagógov. Ročne investuje 10 % z mediálneho rozpočtu značky Heineken® na podporu kampane o zodpovednej konzumácii alkoholu. Spoločnosť zároveň stále rozširuje svoju ponuku pív a radlerov so zníženým alebo nulovým obsahom alkoholu. Nárast 0,0% portfólia priniesol v minulom roku novinky v podobe: Zlatý Bažant 0,0% Extra Horké, Zlatý Bažant 0,0% Mirabelka & Estragón Light, Zlatý Bažant Radler 0,0% Tmavý Citrón Light či Zlatý Bažant Radler 0,0% Mandarínka & Jazmín Light.

Spotrebu vody i CO2 v hurbanovskom pivovare znížili

Mimoriadny ohľad berie spoločnosť na znižovanie emisií CO2, ktoré prízvukuje aj v rámci svojej globálnej stratégie. V súvislosti s tým HEINEKEN vyhlásil uhlíkovú neutralitu vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. V rámci minulého roka podnikla spoločnosť HEINEKEN Slovensko v danej oblasti niekoľko významných krokov. Mimo iné, rozšírila flotilu o jeden LNG kamión (na plyn) v primárnej logistike, čím ušetrí 11458,95kg CO2 za jeden rok. Flotilu plánuje spoločnosť ďalej rozširovať aj v budúcnosti. Zároveň, v roku 2021 plánuje nahradiť doterajšie vysokozdvižné vozíky za ekologickejšie, ktoré budú poháňané elektrickou energiou alebo plynom. Významnou skutočnosťou je i fakt, že 61 % spotreby CO2 v pivovare je z rekuperácie.

Nemenej dôležitou je pre spoločnosť i ochrana a spotreba vody. Hurbanovský pivovar ju minulý rok znížil na úroveň 3.3 hl vody na jeden hl vyrobeného piva. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles spotreby vody o 17 %. Nemalú zásluhu na tom malo spustenie novej plechovkovej linky. Otázke kvality vody venuje hurbanovský pivovar celkovo špeciálnu pozornosť. Spolu so sladom, kvasnicami a chmeľom je jednou zo štyroch hlavných zložiek pre výrobu piva a celkovo tvorí viac ako 95 % jeho obsahu. Na výrobu toho v Hurbanove je používaná kvalitná voda, čerpaná z vlastných artézskych studní, vyvierajúcich priamo pod areálom pivovaru v Hurbanove.

Za zmienku stojí určite i vlastná čistička odpadových vôd pivovaru. Voda v čističke prechádza hneď niekoľkými stupňami čistenia, v rámci ktorých sú z nej odstránené organické látky a chemické znečistenie. Súčasťou čistiarne odpadových vôd je vybudovaná bioplynová stanica, ktorá zachytáva bioplyn a následne ho využíva na výrobu elektrickej energie.