Na čom nám záleží

Trvalá udržateľnosť je pre nás prvoradou hodnotou a stojí v centre pozornosti všetkého, čo robíme.

Stojíme za našimi hodnotami

Práca s pivom nás baví.
Záleží nám na ľuďoch a planéte.
Prinášame radosť zo života.
Máme odvahu robiť veci inak.

Naše poslanie

S radosťou varíme naše pivo, lebo veríme, že spoločne strávené chvíle inšpirujú svet k lepšiemu.

Globálna stratégia

Načapuj si
lepší svet

V rámci globálnej stratégie „Načapuj si lepší svet“, ktorá spája všetky naše značky, starostlivo dbáme na celý produkčný cyklus od zrnka jačmeňa až po pohár piva. Zameriavame sa na tri kľúčové oblastí s potenciálom najväčších pozitívnych zmien, ktoré odzrkadľujú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN:

  • Životné prostredie – cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite,
  • Sociálna udržateľnosť – cesta k inkluzívnej, spravodlivej a rovnej spoločnosti,
  • Zodpovedná konzumácia – cesta k rozumnej a neškodnej konzumácii alkoholu.

Mieru napĺňania stratégie „Načapuj si lepší svet“ každoročne vyhodnocujeme prostredníctvom správy o udržateľnosti smerom k našim akcionárom, obchodným partnerom a širokej verejnosti.

Grantový program

Tu sme doma

V meste Hurbanovo, kde sídli náš pivovar a sladovňa, realizujeme v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou grantový program Tu sme doma. Program aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba a čo by chceli zlepšiť. Rôznorodé projekty spájajú ľudí s podobnými záujmami a vytvárajú tak priestor na ďalšie budovanie dobrých vzťahov v miestnych komunitách. Viac o grantovom programe a aktuálnu grantovú výzvu nájdete tu.

 

 

Iniciatíva

Rozumne

Iniciatíva Rozumne sa zameriava na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu na Slovensku. Naším cieľom je, aby sa umiernená a zodpovedná konzumácia stala inšpiráciou pre všetkých. Využívame na to naše značky, prostredníctvom ktorých šírime medzi spotrebiteľmi myšlienky rozumného vychutnávania si našich produktov. Všetko o zodpovednej konzumácii alkoholu nájdete na www.Rozumne.sk.

 

 

Zodpovedná konzumácia

Alkohol a zdravie

Pri rozumnej konzumácii sa pivo a ďalšie alkoholické nápoje z nášho portfólia môžu stať súčasťou vyváženého životného štýlu. Sme hrdí pivovarníci, ktorí sa zaviazali podporovať zodpovednú konzumáciu a znižovať škodlivé pitie alkoholu. Sme presvedčení, že je dôležité, aby boli spotrebitelia dobre informovaní o alkohole, o našich produktoch a o tom, ako si ich môžu vychutnať zodpovedným spôsobom. Vždy to zdôrazňujeme na našich obaloch, v reklamách a propagačných akciách a prostredníctvom rozličných partnerstiev. Ponúkame širokú škálu nápojov s rôznym obsahom alkoholu (Alcohol by Volume = ABV) vrátane stále väčšieho množstva nealkoholických nápojov a nápojov s nízkym obsahom alkoholu.

Konzumácia alkoholu je osobná voľba. Jej riziká a výhody by ste mali zvážiť vopred. Niektoré dôkazy ukazujú, že existuje prepojenie medzi konzumáciou alkoholu a určitými zdravotnými problémami. Aj mierna konzumácia alkoholu môže totiž vyvolať prípadné zdravotné problémy, ako sú napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka a určité typy rakoviny.  

Pozor však na nadmernú konzumáciu alkoholu, môže mať nebezpečné dlhotrvajúce následky, ako je napríklad fyzická závislosť na alkohole. Robte všetko pre to, aby ste sa jej vyhli.  Osoby, ktoré nedosiahli zákonom určený vek na konzumáciu alkoholu, tehotné ženy, šoféri, obslužný personál strojov alebo osoby, ktoré nie sú schopné svoju konzumáciu kontrolovať, by sa mali úplne vyvarovať konzumácii alkoholu.

V mnohých krajinách zverejňuje vláda odporúčania týkajúce sa konzumácie alkoholu pre spotrebiteľov ako referenciu. Obsiahlym zdrojom informácií sú aj úrady verejného zdravotníctva a ďalšie kanály.

Dokumenty na stiahnutie